Vertaistuellista kokemustietoa

äitikamut

Äitikamut-äiteinä tuotamme vertaistuellista toimintaa erityislasten ja -nuorten vanhemmille ja tarjoamme erityisperhearkemme kokemustiedon sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, kehittäjien, tutkijoiden ja erityisperhe-elämän iloista, haasteista ja onnistumisista kiinnostuneiden henkilöiden käyttöön.

Äitikamut Tuija Laine ja Pia Ylisuvanto

Uusimmat Äitikamut-podcastjaksot!

Kokemustieto hyödyksi sosiaalityön opinnoissa

Äitikamut kokemustiedon välittäjinä Lapin yliopiston sosiaalityön maisteriopintoja suorittaville opiskelijoille. Teemat: Menettelylliset oikeudet, oikeusturva ja monitoimijuus.

Podcastjaksossa Äitikamut-äiteinä mietimme, kuinka tärkeää on, että työntekijä tuntee asiakasperheensä. Kumppanityöntekijän kanssa asioiminen on helppoa, sujuvaa, ja hänen avulla ja yhteistyössä asiat ratkeavat parhain päin. Hyvässä kohtaamisessa ammattiasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijuus kohtaavat.

Tasainen ja takkuinen tammikuu

Äitikamut-puheenvuoro valtakunnallisessa kuntoutusverkostossa Kehitysvammaisten Tukiliiton pyynnöstä. Kuntoutusverkosto on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkoston toimintaa koordinoi SOSTE ja Kuntoutusäätiö.

Podcastjaksossa Äitikamut-äiteinä pohdimme kuntoutuksen vaikutuksia, vaikeavammaisen oikeudesta kuntoutukseen. Kuntoutuksen turvaavalla toimintakyvyllä taataan arjen toimivuus, koko elämä. Kuntoutuksettomuuden hinta on kova.

Kuntoutus mahdollistaa sujuvan arjen

Toimintakykyä ylläpitävän kuntoutuksen merkitys on suuri. Kuntoutusterapia yhdessä ajantasaisten ja turvallisten apuvälineiden kanssa mahdollistaa sujuvan arjen myös vaikeasti liikuntavammaiselle henkilölle. Allasterapian hyötyinä ovat mm. kehorentous, hyvät yöunet, tuki suolentoimintaan ja kipujen lievitys.

Jaksossa Äitikamut-äiteinä juttelemme kuntoututerapioiden vaikutuksia lastemme arkeen. Terapiat rentouttavat spastiset eli jäykät lihakset. Tavoitteena hyvät ja toimivat liikeradat. Ajanmukaiset apuvälineet.

Äitikamut-podcast 2022

Äitikamut-podcast on vertaistuellinen puheohjelma, jossa 20 teemoitetussa jaksossa me erityisperheiden äiteinä Tuijan kanssa rupattelemme ja jaamme omakohtaisia kokemuksiamme itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmuudesta. Kokemusta erityisperhevanhemmuudesta meille on kertynyt yhteensä yli 50 vuoden ajalta. 

Podcastjaksot ovat maksuttomasti ja vapaasti kuunneltavissa, tekstitiivistelminä luettavissa ja hyödynnettävissä esimerkiksi perhe- ja opetustyössä, opinnäytetöissä ja vanhempien vertaistapaamisissa. 

Podcastin kuuntelukanavina toimivat SoundCloud, Spotify, Google Podcasts ja Apple Podcasts, sekä Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Lapin Kansan/Kaleva Media verkkoalustat.

Palautteita Äitikamut-podcastin kuuntelijoilta

Vanhemmuus. Vertaistuki. Voimaantuminen.

Äitikamut – huoneentaulut

Elämänohjeita, oivalluksia ja nostoja matkan varrelta

Äitikamut – vertaistuelliset teematilaisuudet

Erityislasten ja -nuorten vanhemmille ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmuudesta kiinnostuneille. Tilaajan kanssa yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut teematilaisuudet on mahdollista järjestää paikan päällä, etäyhteyksin tai hybridinä, jolloin osallistujia on sekä paikan päällä että etäyhteyksin.

Tilaisuuden teemarajaus (1-2 kpl) tukee tilaisuuden onnistumista. Esimerkkiteemoja ovat itsenäistyvän erityisnuoren asuminen, vanhempana/omaisena jaksaminen, vanhemmuutta kuormittavat arjen tilanteet ja niistä selviytyminen. 

Avainsanoja:

 • luottamuksellisuus
 • moniäänisyys
 • vertaiskuunteleminen ja -puhuminen
 • kokemusääni
 • vertaistuki
 • voimaantuminen
Äitikamut Pia Ylisuvanto ja Tuija Laine

Äitikamut – kehittämistoiminta

Äitikamut-kehittäjäkumppaneina tarjoamme erityisperhevanhemmuuksiemme tuoman kokemustietomme ja – osaamisemme kehittämistyötä tekevien ammattilaisten käyttöön. Kehitysvammaisten Tukiliiton perhetoiminnan kanssa olemme kokemustoimijoina, kehittäjäasiakkaina ja palvelumuotoiluosaamisellamme olleet kehittämässä käytännönläheisiä etävertaistuen palveluja erityislapsiperheiden vanhemmille. Esimerkkipalveluina ovat valtakunnalliset vertaispuhelinpalvelu ja Tietoa tulevaan -verkkokurssi .

Kehitysvammaisen Tukiliiton maksuton verkkokurssi, joka sisältää kuusi teemoitettua etätapaamista viikon välein.

Äitikamut – linkkipuu ja videotervehdys

Äitikamujen ajankohtaiset tiedot saat klikkaamalla alla olevaa Äitikamujen Linkkipuuta.
Seuraa meitä myös Instagramissa (@aitikamut)!

Äitikamut-videotervehdys:

itsemääräämisoikeutta käsittelevä VIDEOTERVEHDYS Tukiliiton Youtube-kanavalla

Äitikamut Pia Ylisuvanto ja Tuija Laine videolla Tukiliiton Youtube-kanavalla

Videotervehdyksessä Äitikamut-äiteinä juttelemme miten itsemääräämisoikeus toteutuu itsenäistyvien erityisnuortemme arjessa. Millä tavoin kehitysvammaisen autistisen sekä liikunta-, kehitys- ja puhevammaisen nuoren oma ääni, toiveet ja mielipiteet huomioidaan. Toiveiden täyttäminen tuo suurta iloa sekä nuorelle että toiveiden täyttäjälle.

Asiantuntijoiden palautteita

 • Teillä molemmilla on erinomaiset, vahvat puheäänet, ei ärsyttäviä maneereja, jotka voisivat viedä huomion pois käsiteltävistä teemoista.
 • Puherytmi pysyy rauhallisena, muutamissa kohdissa kiihtyy, mutta se kertoo, että keskustelussa oleva asia on teille tärkeää ja sen pitääkin heijastua rytmiin.
 • Teidän keskinäinen luottamus heijastuu myös dialogiin ja tuo varmuutta ja turvallisuutta ääneen, minkä myös kuulija aistii.

Ja sitten hieman laajemmin:

 • Teemat eivät olleet vain kahden erityislapsen/nuoren elämään liittyviä, vaan kaikkien erityisten.
 • Osallistuin Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden pilottikoulutukseen viime vuonna, pohdiskelin koko koulutuksen ajan mm. sote-lainsäädäntöä, joka jo vuosia on mahdollistanut myös erityisille osallisuuden ja tarpeidensa mukaiset ja oikea-aikaiset palvelut, mutta lähi-ihmisten pitää taistella näistä oikeuksista ja kaikilla ei ole siihen voimavaroja ja rohkeutta, Kevätportti-case seikkaili mieleen usein, miksi asiat menivät niin kuin menivät.
 • Tämä ohjelmasarja on antanut teille kahdelle mahdollisuuden julkisesti käydä läpi kipeitäkin asioita, mikä on samalla toiminut monille muille erityisperheille vertaistukena, samassa tilanteessa on moni muukin, pelkkä rauhallinen jutustelunne voimaannuttaa.
 • Kaikkien kokemusten jälkeen teillä on kuitenkin valoisa suhtautuminen tulevaan, mikä on upeaa, joku toinen olisi jäänyt vellomaan katkeruuteen.
 • Tämä ei ollut vain nuortenne tarina, vaan kaikkien erityisten, myös muistisairaiden. IMO, yhteistyö viranomaisten, järjestöjen, lähi-ihmisten välillä, kyky kuunnella ja ymmärtää kuulemaansa ja aito välittäminen, rinnalla kulkeminen. Näistä aineksista syntyy joskus hyvä maailma meille kaikille, siihen on mahdollisuus, mutta se vaatii myös tuijia ja pioja, jotka raivaavat tietä, kyseenalaistavat totuttuja toimintatapoja, etsivät parempia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, väsyvät ja nousevat, uskovat asiaansa.

Uusi ohjelmakausi:

 • Onpa siinä teemana mikä tahansa, pitäisin jokaisessa ohjelmassa nuorenne mukana, ei välttämättä enää niin keskeisenä kuin aiemmin, mutta vähintäänkin jokin nosto, mitä heille juuri silloin kuuluu, kun teette ohjelmaa, se kiinnostaa kuulijoita, jotka ovat tutustuneet nuoriin jo aiemmissa jaksoissa.
 • 1 teema/jakso, leppoisaa jutustelua, se riittää pitämään mielenkiinnon yllä koko jakson ajan.

Sydämellä tehty välittyy. Kiitos teille.

Maarit Simoska

Arvostan näitä teidän podcastjaksoja. Tuli muutama todellinen helmi itsellenikin. Tuijan kertomus siitä kuinka oli vaikea hyväksyä Petterin autismia  ja suuri tarve käsitellä sitä ensin itse.

Monesti kuulin työurallani, että virkamiehet / alan työntekijät sanoivat, että vanhemmat tai äiti ei ole pystynyt käsittelemään lapsensa vammaisuutta. Näiltä sanojilta puuttuu ymmärrys siitä, kuinka sen elämäntilanteen kohtaava vanhempi prosessoi tällaista asiaa. On kysymys hyvin laaja-alaisesta ”emotionaalis-kognitiivisesta” prosessista, jota ei ulkopuolinen voi ronkkia. Mutta osaavat ja ymmärtävät ihmiset voivat tukea.

Vertaisuudella on tärkeä rooli. Pia sanoit tässä yhteydessä, että on rakastettava itseä, että voi rakastaa toista. Tämä pätee mitä suurimmassa määrin myös henkilökuntaan. On opittava arvostamaan itseä, että voi arvostaa toista. Näitä kysymyksiä ei kokemukseni mukaan käsitellä opinnoissa.

Minäkin olen kuullut paljon ymmärtämättömien henkilöiden eri vaiheissa lausumia sanoja. Te olitte kohdanneet henkilön, joka ymmärsi sanoa, että lapsessanne on paljon enemmän kyvykkyyksiä kuin heikkouksia. Tämä on totta ja vuosien saatossa tulee esille. Toki monesti hyvin vaativan arjen kautta, jolloin voi olla vaikea sitä nähdäkin. Elo-perhetoiminnan perustaminen ja laajeneminen on hieno menetystarina.

Odotan mielelläni jatkoa. Toivottavasti pystyn jakamaan uudessa tehtävässäni näitä myös päätöksentekijöille ja toimihenkilöille.

terveisin Markku

Ota yhteyttä. Pyydä tarjous.

Tavoitat meidät oheisen yhteydenottolomakkeen avulla. Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.
Seuraa meitä myös Instagramissa (@aitikamut)!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kirjoita viestisi, ajatuksesi tai kommenttisi tähän kenttään. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Äitikamut Tuija Laine ja Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa