Palvelut

Asiantuntijapalvelut Pia Ylisuvanto

Asiakaslähtöisen palvelumuotoilun

asiantuntija

Palvelumuotoilijana lähellä sydäntäni ovat erityisryhmien, eritoten erityislapsille, -nuorille ja -perheille suunnitellut palvelut ja niiden kehittäminen vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeita.

Palveluyritysten, etenkin matkailuelinkeinon parissa tehtävä kehittämistyö on minun juttuni. Sydämeni sykkii esteettömille ja saavutettaville matkailupalveluille. Saavutettavat palvelut palvelevat kaikkia – lapsiperheitä, ikäihmisiä, apu- ja toimintavälineitä käyttäviä.

Oppilaitosvierailut, kokemuspuheenvuorot seminaareissa, koulutus- ja kehittämistilaisuuksissa, alustukset ja kokemusluennot erityisperhe-elämästä kiehtovat, sykähdyttävät ja voimaannuttavat minua. Esiintymisistäni olen saanut hyvää palautetta.

Palvelumuotoilua ja kehittämistyötä

Palvelumuotoilijana

Esteettömät sosiaali-, terveys- ja matkailupalvelut

Palvelumuotoilija ja tuotekehittäjä vuodesta 2012.

Yritykseni tarjoaa asiakaslähtöistä palvelumuotoilua sosiaali-, terveys- ja matkailupalvelujen kehittämiseen hyödyntämällä palvelujen käyttäjäkokemusta palvelujen innovoinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä.

Mikäli kehittämislistallasi on asiakaslähtöiset, esteettömät, asiakastarpeet täyttävät laatupalvelut ja tarvitset vahvistusta tiimiisi, ota yhteyttä. Suunnitellaan ja toteutetaan kehittämistyö yhdessä.
Kokemusasiantuntijana

Puheet, alustukset, luennot ja työpajat

Kokemusasiantuntija vuodesta 2000 ja koulutettu ELOkokemustoimija vuodesta 2022.

Kokemustietoni ja -osaamiseni avulla haluan lisätä erityisperheitä koskevaa tietämystä ja ymmärrystä.

Kokemuspuheeni esimerkkiteemoja: erityisperheen vanhemmuus, omaishoitajuus, palvelujärjestelmän toimivuus, vertaistuki, työn ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen, erityislapsen itsenäistyminen, apuvälineet, läheis- ja omaisyhteistyö.

Kokemusasiantuntijuuteni lisäksi yritykseni kautta tavoitat myös muiden erityisryhmien kokemustoimijoita. Ole yhteydessä ja rakennetaan palvelunkäyttäjän kokemusääni tilaisuuteesi, seminaariisi, opiskelijoillesi!
Kehittäjäasiakkaana

Yhteiskehittäminen -projektit, prosessit, toimintamallit ja konseptointi

Posken eli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäjäasiakas vuodesta 2017.

Erityisperheen äitinä hankkima kokemustietoni on käytettävissä palvelujen kehittämistyöhön.

Kehittäjäasiakkaan olen ollut kehittämässä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa mm. perhekeskustoimintamallia, palveluohjausta ja digisosiaalipalveluja.

Mikäli palvelujen kehittämistyössä tarvitset innovatiivista ja kehittäjähenkistä palvelujen käyttäjä-ääntä, ota yhteyttä!
Palvelumuotoilijana

Esteettömät sosiaali-, terveys- ja matkailupalvelut

Palvelumuotoilija ja tuotekehittäjä vuodesta 2012.

Yritykseni tarjoaa asiakaslähtöistä palvelumuotoilua sosiaali-, terveys- ja matkailupalvelujen kehittämiseen hyödyntämällä palvelujen käyttäjäkokemus palvelujen innovoinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä.

Mikäli kehittämislistallasi on asiakaslähtöiset, esteettömät, asiakastarpeet täyttävät laatupalvelut ja tarvitset vahvistusta tiimiisi, ota yhteyttä. Suunnitellaan ja toteutetaan kehittämistyö yhdessä.

Kokemusasiantuntijana

Puheet, alustukset, luennot ja työpajat


Kokemusasiantuntija vuodesta 2000 ja koulutettu ELOkokemustoimija vuodesta 2022.

Kokemustietoni ja -osaamiseni avulla haluan lisätä erityisperheitä koskevaa tietämystä ja ymmärrystä.

Esimerkkiteemoja: erityisperheen vanhemmuus, omaishoitajuus, palvelujärjestelmän toimivuus, vertaistuki, työn ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen, erityislapsen itsenäistyminen, apuvälineet, läheis- ja omaisyhteistyö.

Kokemusasiantuntijuuteni lisäksi yritykseni kautta tavoitat myös muiden erityisryhmien kokemustoimijoita. Ole yhteydessä ja rakennetaan palvelunkäyttäjän kokemusääni tilaisuuteesi, seminaariisi, opiskelijoillesi!
Kehittäjäasiakkaana

Yhteiskehittäminen -projektit, prosessit, toimintamallit ja konseptointi

Posken eli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäjäasiakas vuodesta 2017.

Erityisperheen äitinä hankkima kokemustietoni on käytettävissä palvelujen kehittämistyöhön.

Kehittäjäasiakkaan olen ollut kehittämässä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa mm. perhekeskustoimintamallia, palveluohjausta ja digisosiaalipalveluja.

Mikäli palvelujen kehittämistyössä tarvitset innovatiivista ja kehittäjähenkistä palvelujen käyttäjä-ääntä, ota yhteyttä!

Asiakaslähtöisyys. Kokemusasiantuntijuus.
Esteettömyys ja saavutettavuus.

Koordinointia, valmennusta ja fasilitointia

Ohjaajana / Koordinaattorina

Olen koulutettu vertais-, loma-, ryhmänohjaaja ja Parisuhteen Palikat -ohjaaja.

OHJAAJANA on ollut ilo olla mahdollistamassa sadoille lappilaisille erityislapsiperheille vertaisten kohtaamisen ja vertaistuesta voimaantumisen.

KOORDINAATTORIN palvelut ovat yritykseni palveluvalikossa: koulutus-, myynti- ja juhlatilaisuudet, verkostotapaamiset, messutapahtumat, media-, tutustumis- ja opintomatkat, vertaistukitilaisuudet – pienet ja suuret kaikkine yksityiskohtineen. 

TAPAHTUMAKOORDINAATTORINA vahvuuksiani on kokonaisuuksien hallinta, projekti- ja hankeosaaminen, työvaiheiden tunnistaminen ja pilkkominen, moniääninen verkostoyhteistyö, tiedonkulku, yhteydenpito, budjetointi, talousseuranta, ajankäytön hallinta ja paineensietokyky suunnittelusta toteutukseen ja jälkihoitoon.

Olen käytettävissäsi pienten tai suurten tilaisuuksien järjestämisissä. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä!
Valmentajana / Vetäjänä

”Voimavaroja vuorovaikutukseen tukea tarvitsevan murrosikäisen kanssa” -verkkokoulutusmateriaali vanhemmille: ohjausvideot, sisällön suunnittelu ja toteutus, kehittämisprosessi. Kurssituottajana Kehitysvammaisten Tukiliitto. Kokemustoimijana, kehittäjäasiakkaana ja palvelumuotoilijana olin mukana kehittämisprosessissa vertaisvanhempien kehittäjäryhmän jäsenenä tuoden palvelujen käyttäjä-äänen koulutusmateriaalin videosisältöihin. Kyseessä on Kehitysvammaisten Tukiliiton maksuton etäverkkokurssi, joka on vapaasti käytettävissä.

Verkkokurssit on hieno keino viedä tieto tietoa tarvitsevan lähellä – työpaikalle tai kotiin. Haaveeni on tuottaa verkkokurssit itsenäistyvän erityisnuoren kotikodista muuttoa, erityislasten vanhemmuutta ja lähityöntekijöiden työtä tukemaan. Verkkokurssitoteutuksista olen hankkinut kokemusta osallistumalla ahkerasti mm. hyvinvointia, yrittäjyyttä ja verkostoitumista käsitteleville verkkokursseille ja verkkokurssikoulutuksiin.

Yritykseni palvelut: verkkokurssit erityisperheiden arkea/työntekijöiden työtä tukemaan, ohjaus- ja valmennustyö erityislasten lähityöntekijöille ja vanhemmille, tuki-ja ohjausmateriaalin tuottaminen mm. henkilöstön perehdytystyön tueksi, henkilöstövalmennukset. Ole yhteydessä!
Fasilitaattorina / Verkostokonsulttina

Olen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Rovaniemen kaupungin kouluttama verkostokonsultti.

VERKOSTOKONSULTTINA, FASILITAATTORINA olen saanut fasilitointitaidot, työkalut ja tilaisuudet nähdä yhteistyön voiman ja keinot hyvälle ennakoivalle verkostotyölle, jossa moniäänisyys, dialogisuus saavat ensiarvoisen aseman työstäessämme yhdessä asioita ja palveluja kohti parempaa.

Mikäli tarvitset tilaisuuteesi vetäjää, fasilitaattoria, verkostotyömenetelmäosaajaa, onnistumisten mahdollistajaa, ota yhteyttä!

Yhteistyökumppanit

Minulla on ollut ilo työskennellä seuraavien yhteistyökumppaneiden kanssa vuosien varrella.

erityislastenomaiset logo
kehitysvammaisten tukiliitto ry logo
lapin kansa logo
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeksus
Rovaniemen yrittäjänaiset logo
Lapin sairaanhoitopiirin logo
Erityslasten omaiset (ELO) logo
Lapin Kansa logo
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rovaniemen yrittäjänaiset logo
Lapin sairaanhoitopiiri logo
Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa

Asiantuntijapalvelut Pia Ylisuvanto

Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, kokemus- ja kehittäjäasiakkuuteen liittyvät kehittämistehtävät, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyt, fasilitoinnit, henkilöstövalmennukset – räätälöidysti!

Täällä olen valmiina sinun ja tiimisi työtä tukemaan!

  1. Ota yhteyttä
  2. Sovitaan palaveri
  3. Laaditaan suunnitelma aikatauluineen
  4. Viedään suunnitelma käytäntöön

Ota yhteyttä