Tutustu

Työnäytteet

Vuosien saatossa kokemusreppuuni on kertynyt monenmoista. Tässä tuoreimpia kokemuksiani palvelumuotoilijana, kokemustoimijana ja kehittäjäasiakkaana.
Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa

Palvelumuotoilijana

-asiakaslähtöisiä palveluja kehittämässä

Vertaispuhelinpalvelu vanhemmille’ -palvelun kokeilujakso sisältäen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Äitikamut -yhteistyö, loka-joulukuu 2022.

Monitarpeisen asiakkaan mielekäs arki ja laadukas läheisyhteistyö’ –verkkokoulutus asumisyksikköjen työntekijöille, Kolpeneen Tuki- ja osaamiskeskus, Rovaniemi 14.9.2022

Äitikamut-podcast -puheohjelma | tuotantokausi 1, helmi-kesäkuu 2022 | sisältäen 20 teemoitettua äänitiedostoa itsenäistyvän erityisnuoren vanhemmuudesta tuotettuna yhdessä Äitikamut-äiti Tuija Laineen kanssa.

Äitikamut- podcast -puheohjelma II | tuotantokausi 2, marraskuu 2023 – | kuukausittain tuotettuja ja julkaistuja äänitiedostoja ajankohtaisista erityisperhevanhemmuutta käsittelevistä aiheista, yhdessä Äitikamut-äiti Tuija Laineen kanssa. Teemoina mm. itsemääräämisoikeus eli IMO, kuntoutus, vammaisten asumispalvelut.

-kokemustiedon sanoittamista ja jakamista

Vaikeavammaisen nuoren vanhemmuus ja arki palvelujärjestelmän pyörteissä” -kokemuspuheenvuoro toimintaterapiaopiskelijoille toteutettuna elävä kirjasto -menetelmällä, Lapin ammattikorkeakoulu 13.11.2023

”Oman hyvinvoinnin eväät: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen asiakkaan näkökulmasta” -puheenvuoro yhdessä kehittäjäasiakas Krista Ananin kanssa | Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 2023, Pyhätunturi 15.9.2023

”Tietoa tulevaan” –verkkokurssi itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmille, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Äitikamut -vertaisvanhemmuusyhteistyö, 12.9.-17.10.2023

Kokemuspuheenvuoro nimellä ”Suojatie valepuvussa” -Äitikamujen kokemuksia erityisperhevanhemmuudesta ja vaikuttamisesta palvelujärjestelmän pyörteissä, hybridi, Kehitysvammaisten Tukiliiton ’Kaikkien yhteinen maailma’ -seminaaripäivä 9.9.2023

Verkkokeskusteluilta itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmille, yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Äitikamut, etäyhteyksin 17.8.2023

”Menettelylliset oikeudet, oikeusturva ja monitoimijuus” -ryhmätyön purkukeskustelu maisterikoulutuksessa oleville opiskelijoille & Äitikamut -kokemusääni ja asiakasnäkökulma, Lapin Yliopisto 29.5.2023

”Hallittu muutos vanhemman voimavarana” -blogiteksti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Meidän blogi -sivulla 29.5.2023

”Itsenäistyvä erityisnuori ja polku onnistuneeseen muuttoon” -vertaistuellinen ELOn teemailta, Erityislasten Omaiset ELO ry. ja Äitikamut -yhteistyö, ELOkolo Rovaniemi 4.5.2023

”Matkani kokemustoimijaksi ja kehittäjäasiakkaaksi” -puheenvuoroni Neuvokkaan vapaaehtoisille. Puheenvuorossani esittelin itseni ja erityisperheeni, kerroin roolistani kokemustiedon jakajana, Erityislasten Omaiset ELO ry:n kokemustoimijana ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäjäasiakkaana, avasin tilaisuuksia, joissa olen vuosien varrella ollut mukana ja kerroin huomioistani matkalta kokemustoimijaksi ja kehittäjäasiakkaaksi. | Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas, Rovaniemi 25.4.2023

”Erityisperheen erilainen toimiva arki” -webinaari, Lapin hyvinvointialue ja Erityislasten Omaiset ELO ry. 4.4.2023

Osastovierailu kokemustoimijana Lapin keskussairaalan psykiatrian hoito- ja tutkimusosastolla, Muurolan sairaala, Rovaniemi 28.3.2023

Epävarmuudessa eläminen” -kansallinen dialogitilaisuus, Valtiovarainministeriö, ELOkolo Rovaniemi 23.2.2023

”Erityislapsen vanhempana jaksaminen” -vertaistuellinen ELOn hybriditeemailta, Erityislasten Omaiset ELO ry. ja Äitikamut -yhteistyö, ELOkolo Rovaniemi ja etäkatsomo Sodankylä 23.2.2023

”Kokemuksiani erityislapsen vanhemmuudesta” -ELOvertaistuki etäyhteyksin erityislasten vanhemmille, Erityislasten Omaiset ELO ry. Rovaniemi, Ivalo ja Muonio 13.2.2023

”Tietoa tulevaan” –verkkokurssi itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmille, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Äitikamut -vertaisvanhemmuusyhteistyö, loka-joulukuu 2022

”Kasvutarinani erityisperheen vanhempana” -vertaispuheenvuoro erityislasten vanhemmille, Erityislasten Omaiset ELO ry:n kylpyläpäivä, Levi 29.10.2022

”Ihmisen ääni tulevaisuuden sotessa” -puheenvuoro, Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät, Olos 16.9.2022 ja Rovaniemi Santa Claus Rotaryklubin viikkokokous, Rovaniemi 22.9.2022

”Hyvinvointialueen asiakkuus” -dialoginen keskustelu, Lapin hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja aluevaltuuston koulutuspäivä, Korundi Rovaniemi 9.9.2022

”Vertaisilta itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmille”, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Äitikamut -yhteistyö, Tulppaanitalo, Tampere 6.9.2022

-kokemustiedon tarjoamista palvelujen kehittämiseen

Pia Ylisuvanto kehittäjäasiakkaana
Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa

Kehittäjäasiakasinfo sote-ammattilaisille”. Kehittäjäasiakkaana olin mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli Posken koordinoimassa ja sote-ammattilaisille suunnatussa kehittäjäasiakastoimintaa esittelevässä infossa. Infon tavoitteena oli tuoda kehittäjäasiakastoimintaa tunnetuksi, tarjota kehittäjäasiakasyhteistyötä sote-alan ammattilaisille ja pyytää markkinointiapua syksyn 2024 kehittäjäasiakasvalmennukseen. | Teams-etäyhteyksin 6.5.2024

”Kehittäjäasiakastoiminnan brändäysmateriaalin tuottaminen”: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli Posken kehittäjätyöntekijöiden ja -asiakkaiden yhteistyönä olemme tuottaneet kehittäjäasiakastoimintaa käsittelevää markkinointimateriaalia. Materiaalista julkaistuna on VIDEO, jossa me kolme palvelutarpeen arvioinnin valmennuksissa mukana ollutta kehittäjäasiakasta yhdessä kehittäjätyöntekijän kanssa jaamme mietteitämme ja kokemuksiamme yhteiskehittämisestä sekä yhteiskehittämisen tuomista opeista ja oivalluksista. Kehittäjäasiakastoimintaa käsittelevä ESITE ja LOGO odotetaan julkaistavan pikimmiten. | Teams-etäyhteyksin tammi-helmikuu 2024.

PTA-valmennukset vammaispalvelujen työntekijöille”. Kehittäjäasiakkaana olin mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli Posken koordinoimissa valmennuspäivissä, joissa Lapin hyvinvointialueen vammaispalveluiden työntekijöiden ja esihenkilöiden kanssa työpajatyöskentelyin pureuduttiin sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arvioinnin prosessiin. | Lapin hyvinvointialue, Kittilä 13.3.2024 (pohjoinen ja itäinen palvelualue) ja Rovaniemi 15.3.2024 (kaakkoinen ja lounainen palvelualue).

PTA-valmennukset sote-ammattilaisille”. Kehittäjäasiakkaana olin mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli Posken koordinoimissa valmennuspäivissä, joissa Lapin hyvinvointialueen perheiden ja työikäisten palveluiden sosiaalialan työntekijöiden ja esihenkilöiden (aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lastensuojelu) kanssa työpajatyöskentelyin pureuduttiin sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arvioinnin prosessiin. | Lapin hyvinvointialue, Rovaniemi 10.11.2023 (kaakkoinen palvelualue) ja Tornio 30.11.2023 (lounainen palvelualue).

Kehittäjäasiakkaiden tunnelmia PTA-valmennuksista:

Työnyrkki -monialainen asiantuntijaverkosto asiakkaiden ja perheiden tukena. Yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena oli luoda ja ylläpitää monialaisen yhteistyöverkoston toimintaa lasten, nuorten ja perheiden haasteellisten tilanteiden tukemiseksi. Kokemustoimijana ja kehittäjäasiakkaana toin Työnyrkki-verkostoon palvelujen käyttäjäkokemuksen. | Lapin hyvinvointialue, Rovaniemi helmi-elokuu 2023.

”Voimavaroja vuorovaikutukseen tukea tarvitsevan murrosikäisen kanssa” -verkkokoulutusmateriaali vanhemmille: ohjausvideot, sisällön suunnittelu ja videointi. Tuottaja Kehitysvammaisten Tukiliitto. Kokemustoimijana, kehittäjäasiakkaana ja palvelumuotoilijana olin mukana kehittämisprosessissa vertaisvanhempien kehittäjäryhmän jäsenenä tuoden palvelujen käyttäjä-äänen materiaalin sisältöön. Kehitysvammaisten Tukiliiton tuottama maksuton etäverkkokurssi. | Maaliskuu 2022 – helmikuu 2023.

Ohjausvideot:

”Erityisryhmien asumispalvelujen yhteiskehittäminen” tavoitti moniäänisesti 346 henkilöä, joissa erityisperheiden edustus yli 30 erityisperheestä, alan ammatti-ihmisiä, Rovaniemen kaupungin viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, palveluntuottajia, rakentajia, sijoittajia. Kehittäjäasiakkaana ja palvelumuotoilijana kehittämisprosessissa toimin yhtenä vetäjänä yhteistyössä Rovaniemen kaupungin asumispalvelujen ja Vammaispalveluhankkeen kanssa. | Rovaniemi 2011 – 2014.

Ota yhteyttä