Pia Ylisuvanto

Asiantuntijuutta
palvelumuotoilun keinoin


Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa

Asiantuntijapalvelut
pia Ylisuvanto

Asiantuntijuutta
palvelumuotoilun keinoin

Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa
Taikavoimat

Palvelumuotoilija

Asiakaslähtöisenä palvelumuotoilijana haluan olla kehittämässä toimivia, palvelukäyttäjien tarpeet täyttäviä laatupalveluja yhteistyössä:

 • Sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijat
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat/kehittäjät
 • Palveluyritykset
 • Matkailuyritykset
 • Erityisperheet

Laatupalvelut:

 • Verkkokurssit
 • Podcast – äänitallenteet
 • Koulutukset, valmennukset
 • Ohjausvideot
 • Teemaillat
 • Tapahtumat

Avainsanat: Asiakaslähtöisyys. Asiakasosallisuus. Käytännönläheisyys. Esteettömyys. Saavutettavuus. Kehittämistyö. Yhteiskehittäminen.

Taikavoimat

Palvelumuotoilija

Asiakaslähtöisenä palvelumuotoilijana haluan olla kehittämässä toimivia, palvelujen käyttäjien tarpeet täyttäviä laatupalveluja yhteistyössä:

 • Sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijat
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat/kehittäjät
 • Palveluyritykset
 • Matkailuyritykset
 • Erityisperheet

Laatupalvelut:

 • Verkkokurssit
 • Podcast – äänitallenteet
 • Koulutukset, valmennukset
 • Ohjausvideot
 • Teemaillat
 • Tapahtumat

Avainsanat: Asiakaslähtöisyys. Asiakasosallisuus. Käytännönläheisyys. Esteettömyys. Saavutettavuus. Kehittämistyö. Yhteiskehittäminen.

Kokemusääni

Kokemusasiantuntija

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjäkokemukseni yli 20 vuoden ajanjaksolta monitarpeisen erityislapsen/-nuoren vanhempana, kokemusasiantuntijana ja koulutettuna kokemustoimijana.

Kokemustietoa vertaisvanhemmille, opiskelijoille, alan ammatti-ihmisille, viranhaltijoille, luottamushenkilöille, medialle, erityisperheen arjesta kiinnostuneille:

 • Kokemuspuheenvuorot
 • Vertaispuheenvuorot
 • Motivaatiopuheenvuorot
 • Kommenttipuheenvuorot
 • Alustukset
 • Luennot
Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa
Kokemusääni

Kokemusasiantuntija

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjäkokemukseni yli 20 vuoden ajanjaksolta monitarpeisen erityislapsen/-nuoren vanhempana, kokemusasiantuntijana ja koulutettuna kokemustoimijana.

Kokemustietoa vertaisvanhemmille, opiskelijoille, alan ammatti-ihmisille, viranhaltijoille, luottamushenkilöille, medialle, erityisperheen arjesta kiinnostuneille:

 • Kokemuspuheenvuorot
 • Vertaispuheenvuorot
 • Motivaatiopuheenvuorot
 • Kommenttipuheenvuorot
 • Alustukset
 • Luennot
Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa

Pia Ylisuvanto | Kuva: Laura Vesa
Asiakasääni

Kehittäjäasiakas

Erityisperheen vanhempana hankitun kokemustietoni hyödyntäminen kehittäjäasiakkaana sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyössä yhteistyössä alan ammatti-ihmisten – lääkäreiden, hammashoitajien, viranhaltijoiden, varhaiskasvatuksen, opettajien, sairaan- ja terveydenhoitajien – kanssa.

Yhteiskehittämisen teemaesimerkkejä:

 • Palveluohjaus
 • Ensitieto
 • Vanhemmuus ja parisuhde
 • Erikoissairaanhoidon palvelut
 • Osallisuusmallin luominen
 • Teknologiavälitteiset etäpalvelut
 • Osallistava työskentely
 • Erityisryhmien asumispalvelut
Asiakasääni

Kehittäjäasiakas

Erityisperheen vanhempana hankitun kokemustietoni hyödyntäminen kehittäjäasiakkaana sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyössä yhteistyössä alan ammatti-ihmisten – lääkäreiden, hammashoitajien, viranhaltijoiden, varhaiskasvatuksen, opettajien, sairaan- ja terveydenhoitajien – kanssa.

Yhteiskehittämisen teemaesimerkkejä:

 • Palveluohjaus
 • Ensitieto
 • Vanhemmuus ja parisuhde
 • Erikoissairaanhoidon palvelut
 • Osallisuusmallin luominen
 • Teknologiavälitteiset etäpalvelut
 • Osallistava työskentely
Vertaistuellinen kokemustieto

Äitikamut-toiminta

Äitikamut-toiminta on kollegaäitini Tuija Laineen kanssa tuottamaamme vertaistukitoimintaa erityislasten ja -nuorten vanhemmille:

 • Äitikamut-podcast
 • Podcastjaksojen tekstitiivistelmät
 • Vertaistuelliset teematilaisuudet
 • Äitikamut-kehittämistoiminta
 • Kokemuspuheenvuorot

Äitikamut-äitien erityisperhearjen kokemustieto palvelee vertaisvanhempien lisäksi alan ammattilaisia ja erityisperheiden elämän iloista, haasteista ja onnistumisista kiinnostuneita henkilöitä.

Äitikamut Tuija Laine ja Pia Ylisuvanto

Vertaistuellinen kokemustieto

Äitikamut-toiminta

Äitikamut Tuija Laine ja Pia Ylisuvanto

Äitikamut-toiminta on kollegaäitini Tuija Laineen kanssa tuottamaamme vertaistukitoimintaa erityislasten ja -nuorten vanhemmille:

 • Äitikamut-podcast
 • Podcastjaksojen tekstitiivistelmät
 • Vertaistuelliset teematilaisuudet
 • Äitikamut-kehittämistoiminta
 • Kokemuspuheenvuorot

Äitikamut-äitien erityisperhearjen kokemustieto palvelee vertaisvanhempien lisäksi alan ammattilaisia ja erityisperheiden elämän iloista, haasteista ja onnistumisista kiinnostuneita henkilöitä.

Nettipäiväkirja

Ihmisen ääni -blogi

Nettipäiväkirjassani kirjoittelen ja pohdiskelen erityisperheen vanhemman näkökulmasta erityisperheen arkea, arjen haasteita, selviytymiskeinoja, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muutakin erityiseen elämään liittyvää.

Nettipäiväkirja

Ihmisen ääni -blogi

Nettipäiväkirjassani kirjoittelen ja pohdiskelen erityisperheen vanhemman näkökulmasta erityisperheen arkea, arjen haasteita, selviytymiskeinoja, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muutakin erityiseen elämään liittyvää.

Kuka minä olen

Pia Ylisuvanto

Olen kombo erilaisia ominaisuuksia ja taitoja elämäntaipaleeltani: yrittäjäperheen kasvatti, erityisperheen äiti, omaishoitaja, puoliso, kokemusasiantuntija/-toimija, kehittäjäasiakas, vertaisohjaaja, koordinaattori, verkostokonsultti, palvelumuotoilija ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, perheiden, vammaisten ja muiden erilaista arkea elävien ihmisten ääni.

Asiantuntijayrittäjänä tarjoan käyttöösi elämänkokemukseni ja ammattitaitoni matkailualalta, verkostotyöstä ja sosiaali- ja terveysalan järjestötyöstä.

Kuka minä olen

Pia Ylisuvanto

Olen kombo erilaisia ominaisuuksia ja taitoja elämäntaipaleeltani: yrittäjäperheen kasvatti, erityisperheen äiti, omaishoitaja, puoliso, kokemusasiantuntija/-toimija, kehittäjäasiakas, vertaisohjaaja, koordinaattori, verkostokonsultti, palvelumuotoilija ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, perheiden, vammaisten ja muiden erilaista arkea elävien ihmisten ääni.

Asiantuntijayrittäjänä tarjoan käyttöösi elämänkokemukseni ja ammattitaitoni matkailualalta, verkostotyöstä ja sosiaali- ja terveysalan järjestötyöstä.

Äiti ja omaishoitaja

Pikkukeskosina syntyneiden ja aikuisiksi kasvaneiden kaksospoikien äiti – erityisperheen äiti ja monitarpeisen erityisnuoren omaishoitaja.

Lappilainen

Lapissa olen syntynyt. Lapissa ovat juureni. Maailmalta Lappiin palannut. Täällä on hyvä olla ja elää.

Yrittäjä

Vanhempani olivat yrittäjiä. Mieheni on yrittäjä. Nyt olen itse yrittäjä.

Ota yhteyttä