Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Päivitetty 14.6.2023

Asiantuntijapalvelut Pia Ylisuvanto
3305861-2
Karvonranta 13
96400 Rovaniemi
040 592 6117
pia.ylisuvanto@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pia Ylisuvanto, yrittäjä
040 592 6117
pia.ylisuvanto@gmail.com

Rekisterin nimi
Asiantuntijapalvelut Pia Ylisuvanto asiakasrekisteri.

Yleistä
Tässä tietosuojaselosteessa on tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme asiakkaistamme ja kuinka niitä tietoja käytämme tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteessa on myös tietoa sinun oikeuksistasi liittyen omiin henkilötietoihisi. Käsittelemme henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 1. Mitä henkilötietoja keräämme
  Toimeksiannon yhteydessä tallennamme asiakkaiden yksilöimiseen, toimeksiantojen
  hoitamiseen, laskutukseen ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen tarvittavat henkilötiedot.
  Keräämiämme henkilötietoja asiakkailta ovat mm. nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, posti- ja
  sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, työnantaja, ammatti ja asema yrityksessä
  sekä muut toimeksiannon hoitamista varten tarvittavat tiedot henkilöstä tai yrityksestä.
 1. Miten ja millä perusteella käytämme keräämiämme tietoja
  Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään palveluiden tarjoamiseen, toimeksiannon hoitamiseen ja laskutukseen sekä näihin liittyvien tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakasviestintään. Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen ja asiakkaan väliseen toimeksiantosopimukseen tai toimiston oikeutettuun etuun, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen (asiakassuhteen hoitaminen).
 1. Miten käsittelemme ja jaamme keräämiämme tietoja
  Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti yrittäjän Pia Ylisuvannon ja Äitikamut-palvelun puitteissa kyseisen palvelun toisen osapuolen, Tuija Laineen, toimesta. Emme luovuta tietojasi ilman suostumustasi ulkopuolisille. Tietojärjestelmätoimittajat huoltavat säännöllisesti tietojärjestelmämme. Emme siirrä tai luovuta tietoja EU-alueen ulkopuolelle.
 1. Tietoa oikeuksistasi
  Pääsääntöisesti henkilötiedot ovat sinulta itseltäsi toimeksiannon perustamiseksi ja hoitamiseksi vastaanotettuja tietoja. Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse yrityksen sähköpostiosoitteeseen (pia.ylisuvanto@gmail.com). Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Vastaamme tietopyyntöön viimeistään tietosuoja-asetuksessa määrätyssä ajassa.

  Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Mikäli missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Halutessasi voit rajoittaa henkilötietojen käsittelyn ainoastaan tietojen säilyttämiseen. Edellä mainittujen lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

  Lopuksi todetaan selvyyden vuoksi, että sinulla on oikeus kieltää omien henkilötietojesi käyttö markkinointitarkoituksiin tai ettei keräämiämme henkilötietoja käytetä miltään osin markkinoinnillisiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan toimeksiantojen asianmukaisen täyttämisen mahdollistamiseksi. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
 1. Tietoturva
  Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tarkastelemme ja kehitämme jatkuvasti toimistomme käytänteitä tietoturvallisen menettelyn turvaamiseksi toimeksiannon jokaisessa vaiheessa. Toimistomme tietojärjestelmiin ei ole pääsyä ulkopuolisilla, ja tiedot säilytetään aina palomuurilaitteistojen ja -ohjelmistojen, salasanojen sekä järjestelmävarmistusten takana. Manuaalista aineistoa liittyen asiakkaiden henkilötietoihin säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain toimiston työntekijöillä, joilla kaikilla on oikeus käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä vuoksi sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivalla palveluntarjoajalla. Asiattomien pääsy edellä mainittuihin tiloihin on estetty. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internetsivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.
 1. Tietojen tarkistaminen
  Suoritamme kaikki mahdolliset ja kohtuulliset toimenpiteet seurataksemme tietojen ajantasaisuutta ja tietojen muuttuessa tarkistamme rekisteritiedot. Täten varmistamme, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tulee poistetuksi tai oikaistuksi.
 1. Henkilötietojen säilyttäminen
  Säilytämme henkilötiedot niin kauan kuin se on toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämätöntä. Tiedot hävitetään säännöllisesti vuoden välein tietoturvallisella tavalla, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole välttämätöntä. Tätä tietosuojaselostetta ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti vastaamaan kulloistakin lainsäädäntöä sekä tietojen käsittelyn tarvetta. Tietosuojaselosteemme viimeisin versio on saatavilla sähköisesti internetsivuiltamme.