Kokemusasiantuntija kokemustiedon jakajana

Vanhemmuuskokemuksiini pohjautuvaa asiantuntijuutta

Kokemusasiantuntijuuteni on asiantuntijuutta, joka pohjautuu kokemuksiini erityislapseni vanhempana, äitinä.

Tärkeä tehtäväni kokemusasiantuntijana ja kehittäjä-vaikuttaja kokemustoimijana on antaa kokemustietoni ja -osaamiseni käyttöön niille henkilöille, jotka tiedoistani hyötyvät – vertaisvanhemmat, vaikuttajat, kehittäjät, tutkijat.

Kokemusasiantuntijareppuuni on kertynyt kokemustietoa mm. seuraavista erityistä tukea tarvitsevan lapseni, erityislapseni, arkeen vaikuttavista teemoista:

 • keskosuus
 • CP eli liikuntavamma
 • kehitysvamma
 • puhevammaisen lapsen keinot kommunikointiin ja itsensä ilmaisemiseen
 • puhetta korvaavat kommunikaatiokeinot monitarpeisen lapsen arjessa
 • näkö- ja kuulorajoitteisuuden vaikutukset arkeen
 • motoriikan ja kommunikaation apuvälineet
 • monitarpeisen lapsen kuntoutus ja terapiat
 • lääkehoidon edut ja haitat

Vanhemmuuttani koskevissa kokemustarinoissani käsittelen mm. seuraavia teemoja:

 • omaishoitajuus – vanhemmuuden monet roolit
 • työn ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen
 • jaksaminen / jaksamattomuus
 • palvelujärjestelmän toimivuus / toimimattomuus
 • vertaistuki ja sen merkitys

Kokemusasiantuntijuudesta hyötyvien laaja joukko

Omat kokemukseni kokemusasiantuntijana käynnistyivät erityisperheemme alkuvuosina 2000-luvun alussa. Kaikki tämä vähän sattumalta, kunnes huomasin olevani kokemusasiantuntija kertoessani sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille erityisperhekokemuksistamme palvelujärjestelmässä.

Palvelujärjestelmän käyttäjänä olen jakanut kokemustietoani ja -osaamistani mm. seuraaville kohderyhmille:

 • vertaisvanhemmille
 • sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja alan ammattihenkilöille
 • medialle
 • erityisperheen arjesta kiinnostuneille tutkijoille, kehittäjille ja muille tärkeille toimijoille

Kokemusasiantuntijan moninaiset asiantuntijafoorumit

Kokemusasiantuntijuuteni on mahdollistanut osallistumiseni erilaisiin tilaisuuksiin – puhujana, kokemustiedon jakajana, vaikuttajana, kehittäjänä:

 • kokemuspuheenvuorot oppilaitoksissa, esim. Lapin yliopisto, ammattikorkeakoulut
 • alustukset sosiaali-, terveys- ja palvelualan henkilöstön koulutuksissa
 • vertais- ja motivaatiopuheenvuorot vanhempien vertaistukitilaisuuksissa
 • vaikuttamistyö luottamushenkilö- ja viranomaisverkostoissa
 • verkostotyö sosiaali- ja terveysalan vaikuttajille, mm. Lapin Sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 2016 ja 2022
 • kehittämistyö alan palveluyrityksien kanssa, esim. erityisryhmien asumispalvelujen yhteiskehittäminen
 • yhteiskehittäminen hanke- ja projektitoimijoiden kanssa, esim. Vamo-hanke & omaishoitajuus  

Kokemusasiantuntijasta kehittäjä – vaikuttaja kokemustoimijaksi

Viime vuosina kokemuksellisen asiantuntijuuden koulutuksiin Suomessa on panostettu. Vuonna 2022 osallistuin kokemustoimijakoulutukseen, jonka järjesti taustajärjestöni Erityislasten Omaiset ELO ry. Vuonna 2023 valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston lisäkoulutuksella sain pätevyyden toimia kehittäjä-vaikuttaja kokemustoimijana. Lisäkoulutus täydensi kivasti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäjäasiakasvalmennustani.

Työnäytteitä kokemustoimijuudestani.

Kokemustoimijan tärkeä vertaisverkosto 

Olen aktiivinen kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden vertaisverkostoissa. Verkostot tarjoavat vertaistuen, yhteistyön, mahdollisuuden lisäkoulutuksiin ja työnohjaukseen sekä kanavan kokemustoimijatilaisuuksiin.

 • Taustajärjestöni Erityislasten Omaiset ELO ry:n koordinoima ELOn kokemusosaajaverkosto vie minut erityisperheiden elämää käsittelevään vertaisverkostoon.
 • Lapin kokemusosaamisen verkosto Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen koollekutsumana linkittää minut Lapin sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokemusosaajiin.
 • Valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto kokoaa meidät koulutetut ja näytön antaneet kokemustoimijat yhteen ja lisäkoulutuksiin, ja ylläpitää valtakunnallista kokemuspankkia, josta kokemusosaajia tarvitsevat tilaajat saavat keskitettyä tietoa kokemusosaajista yhteystietoineen ja ansioluetteloineen.
 • Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas tarjoaa meille kokemustoimijoille työnohjauksen ja koulutusta yli järjestörajojen.
 • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on vertaisverkosto ja koulutuksen tarjoava taho meille kehittäjäasiakkaille. Tässä yhteistyöverkostossa kohtaa vertaistoimijoiden lisäksi kokemusosaamisesta kiinnostuneita tutkijoita, kehittäjiä ja tilaajia, jotka kehittäjäasiakkaita sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai arviointiin tilaavat.

Avainsanat: kokemusasiantuntija, koulutettu kokemustoimija, kehittäjä-vaikuttaja kokemustoimija, kokemustoimijan vertaisverkosto.

TULOSTA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *